CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13026968
Đang truy cập:272
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:195
Hồ sơ số:604
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 12 năm 2015 (Từ số 2999 - 3021) - Tập 7
Tờ số:67
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:3005 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/12/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 4 hộ gia đình, cá nhân tại xã Xuân Liên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: