CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12987885
Đang truy cập:111
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:182
Hồ sơ số:570
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 11 năm 2015 (Từ số 1451 - 1552) - Tập 2
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1453 /UBND-MB
Ngày ban hành:12/11/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Giải ngân kinh phí BT-GPMB dự án XD Quảng trưởng và vườn Thúy khu văn hóa du lịch Nguyễn Du
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: