CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459085
Đang truy cập:100
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:182
Hồ sơ số:571
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn đi tháng 12 năm 2015 (Từ số 1553 - 1622) - Tập 1
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1553 /UBND-KT&HT
Ngày ban hành:01/12/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Giao triển khai tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX (2016-2017), cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ VII (2015-2016)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: