CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459365
Đang truy cập:191
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:176
Hồ sơ số:549
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Tờ trình tháng 7 năm 2015 (Từ số 131 - 172)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:131 /TTr-UBND
Ngày ban hành:01/7/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán hoàn thành gói thầu ĐHSL-03 thuộc dự án tuyến đê hữu Sông Lam đoạn từ cầu Bến Thủy đến đê Hội Thống
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: