CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427893
Đang truy cập:111
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Nghi Xuân
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Nghi Xuân
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:191
Hồ sơ số:594
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 11 năm 2015 (Từ số 2238 - 2282) - Tập 1
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2238 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/11/2015
Tác giả:UBND huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Để viên chức Trần Thị Xoan - viên chức Trạm y tế xã Xuân Hải nghỉ việc hưởng chế độ BHXH
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: