CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470126
Đang truy cập:264
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông TopSoft
Mục lục hồ sơ:MLHS01
Hộp số:2
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ ki ốt của ông Trần Văn Hiền xây dựng trái phép vi phạm luật đất đai tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Đăng ký
Số - ký hiệu:391 /UBND-NC
Ngày ban hành:25/1/2014
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường công tác đảm bảo ATTT, ATGT
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Hạn chế sử dụng
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:a
Nhóm tài liệu:NC-Nội chính

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: