CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428528
Đang truy cập:122
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:108
Hồ sơ số:526
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 1983
Tờ số:6
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:04 /VP-UB
Ngày ban hành:15/1/1983
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án phát triển chăn nuôi lợn và làm nghĩa vụ thực phẩm năm 1983 của UBND huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nội dung bị mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: