CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13760643
Đang truy cập:126
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:9
Hồ sơ số:55
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc năm 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:186 /NQ-HĐ
Ngày ban hành:20/1/1998
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc - Kỳ họp thứ 8
Trích yếu nội dung:Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XV về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 1998
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyễn vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: