CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12458611
Đang truy cập:96
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Tài chính Kế hoạch huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 07
Hộp số:54
Hồ sơ số:238
Trích yếu hồ sơ:Giấy phép kinh doanh năm 1995
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy phép
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/1/1995
Tác giả:UBND huyện, quận Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy phép kinh doanh của Nguyễn Thị Chuyên, địa chỉ: thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, được kinh doanh: Hàng tạp hóa
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chứng thực
Tình trạng vật lý:Bị rách góc, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: