CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10713947
Đang truy cập:139
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:9
Hồ sơ số:57
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc năm 2002 - 2003
Tờ số:8
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đề cương
Số - ký hiệu:46 /TT-HĐ
Ngày ban hành:02/7/2002
Tác giả:TT HĐND huyện Can Lộc khóa 16
Trích yếu nội dung:Đề cương gợi ý thảo luận tại kỳ họp tổ đại biểu HĐND huyện
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: