CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465612
Đang truy cập:90
Số TT:80
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:1
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Lao động TB và XH huyện Can Lộc năm 2011
Tờ số:153
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Giấy đi đường
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2011
Tác giả:Phòng LĐ-TBXH
Trích yếu nội dung:Giấy đi đường cấp cho bà Bùi Thị Thủy đi công tác tại Sở LĐ-TBXH
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: