CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426800
Đang truy cập:118
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:11
Hồ sơ số:68
Trích yếu hồ sơ:Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc kỳ họp thứ 11 khóa XVII năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:56 /2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành:20/12/2007
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: