CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871424
Đang truy cập:143
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:12
Hồ sơ số:71
Trích yếu hồ sơ:Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Tờ số:46
Số lượng tờ:93
Phí khai thác (VNĐ):279.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2012
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc - Khóa XVIII
Trích yếu nội dung:Phiếu thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XVIII (Dùng cho đại biểu các xã, thị trấn, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: