CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459185
Đang truy cập:159
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:21
Hồ sơ số:120
Trích yếu hồ sơ:Phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công xã Trường Lộc, huyện Can Lộc năm 2003 - 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:34/ĐC-SLĐTB&XH
Ngày ban hành:15/10/2007
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với ông (bà): Lê Văn An, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: