CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871234
Đang truy cập:192
Số TT:61
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:21
Hồ sơ số:121
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tiếp nhận, di chuyển hồ sơ thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh chuyển đến xã Trường Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2014
Tờ số:116
Số lượng tờ:29
Phí khai thác (VNĐ):87.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu:27 /PB-DC
Ngày ban hành:02/10/2013
Tác giả:Phòng LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Thị Nguyệt, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: