CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12983685
Đang truy cập:186
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:14
Hồ sơ số:75
Trích yếu hồ sơ:Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Can Lộc)
Tờ số:8
Số lượng tờ:34
Phí khai thác (VNĐ):34.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:03/12/2013
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 kỳ họp bất thường
Trích yếu nội dung:Tập phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Hữu Hào
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: