CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427850
Đang truy cập:113
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:4
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Quyết định, phiếu điều chỉnh trợ cấp cho đối tượng thương binh, bệnh binh xã An Lộc, huyện Can Lộc năm 1995 - 2000
Tờ số:10
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:1788 /TBB-LĐTBXH
Ngày ban hành:01/5/1997
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng bệnh binh theo nghị định số 06/CP cho ông (bà): Nguyễn Duy Giao - Chỗ ở hiện nay: xã An Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: