CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13725100
Đang truy cập:234
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:15
Hồ sơ số:78
Trích yếu hồ sơ:Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND và Thư ký kỳ họp HĐND)
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:11/11/2014
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc - Khóa XVIII
Trích yếu nội dung:Biên bản kiểm phiếu bầu cử thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: