CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10952819
Đang truy cập:169
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:15
Hồ sơ số:78
Trích yếu hồ sơ:Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND và Thư ký kỳ họp HĐND)
Tờ số:14
Số lượng tờ:32
Phí khai thác (VNĐ):32.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2014
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Tập phiếu bầu cử chức danh thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Đặng Văn Kỳ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: