CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985823
Đang truy cập:134
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:15
Hồ sơ số:79
Trích yếu hồ sơ:Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Bầu chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc)
Tờ số:4
Số lượng tờ:31
Phí khai thác (VNĐ):31.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2014
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Tập phiếu bầu cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 của ông Bùi Huy Cường
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: