CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426597
Đang truy cập:125
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ: 
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 03
Hộp số:17
Hồ sơ số:84
Trích yếu hồ sơ:Nghị quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016
Tờ số:7
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:60 /NQ-HĐND
Ngày ban hành:18/9/2015
Tác giả:HĐND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Thúc Đồng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều loại văn bản (Bản ký tươi không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: