CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433339
Đang truy cập:191
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:25
Hồ sơ số:143
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 175/CP cho đối tượng Thương binh khối cơ quan huyện Can Lộc năm 2000
Tờ số:0
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:20831
Ngày ban hành:20/9/1986
Tác giả:Sở TBXH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu điều chỉnh mức trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Từ Hải Thiều, Khối cơ quan huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc dấu bị mờ
Tình trạng vật lý:Bị mất một phần nội dung văn bản, bị mờ chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: