CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700836
Đang truy cập:114
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:12
Hồ sơ số:44
Trích yếu hồ sơ:Đơn Khiếu trình và biên bản kiểm tra xác minh những thửa ruộng các đội và những thửa đất vườn còn khiếu nại của các xã Thượng Lộc, Mỹ Lộc năm 1984
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:28/2/1984
Tác giả:UBND xã Mỹ Lộc
Trích yếu nội dung:Đơn khiếu trình về việc xã Sơn Lộc lấn chiếm đất của HTX Phương Mỹ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: