CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13301277
Đang truy cập:233
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:25
Hồ sơ số:146
Trích yếu hồ sơ:Giấy chứng nhận bị thương huyện Can Lộc năm 2001 - 2005 (Tập 3)
Tờ số:10
Số lượng tờ: 
Phí khai thác (VNĐ): 
Thể loại:Giấy chứng nhận, xác nhận
Số - ký hiệu:123 /GCNBT-UB
Ngày ban hành:28/8/2002
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giấy chứng nhận bị thương của ông (bà): Đồng Văn Khanh, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: