CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004508
Đang truy cập:174
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:74
Hồ sơ số:300
Trích yếu hồ sơ:Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Thượng Lộc (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Đơn (các loại đơn)
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:29/11/1996
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông (bà): Lê Văn Tiếu, xã Thượng Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Bị rách mép, bị cháy sém, bị mối mọt
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: