CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10905993
Đang truy cập:109
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:21
Hồ sơ số:80
Trích yếu hồ sơ:Thống kê diện tích đất đai của các xã, thị trấn năm 1991
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1991
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Kế hoạch lấy đất nông nghiệp sang xây dựng các công trình năm 1992 các xã trong huyện( Chưa trừ giảm đất nông nghiệp trong biểu tổng hợp duyệt thuế nông nghiệp năm 1992)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: