CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12422758
Đang truy cập:77
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:21
Hồ sơ số:80
Trích yếu hồ sơ:Thống kê diện tích đất đai của các xã, thị trấn năm 1991
Tờ số:13
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/10/1991
Tác giả:UBND xã Khánh Lộc
Trích yếu nội dung:Tình hình biến động diện tích đất nông nghiệp từ 1/10/1990 đến 1/10/1991
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính, dấu mờ
Tình trạng vật lý:nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: