CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428057
Đang truy cập:93
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:23
Hồ sơ số:96
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao ruộng đất cho hộ nông dân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp của các xã, thị trấn năm 1993
Tờ số:11
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/11/1993
Tác giả:UBND xã Trung Lộc
Trích yếu nội dung:Phương án giao đất ổn định lâu dài và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ nông dân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản phô tô
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: