CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426555
Đang truy cập:97
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:24
Hồ sơ số:101
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giao đất ổn định lâu dài và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghị định 64 CP và 02 CP năm 1994
Tờ số:29
Số lượng tờ:23
Phí khai thác (VNĐ):23.000
Thể loại:Phương án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/3/1994
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ giao đất ổn định lâu dài và cấp GCN QSD đất cho hộ nông dân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: