CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459122
Đang truy cập:126
Số TT:12
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:5
Hồ sơ số:30
Trích yếu hồ sơ:Quyết định, phiếu điều chỉnh trợ cấp cho đối tượng thương binh, bệnh binh xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2000
Tờ số:12
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/1985
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:Phiếu điều chỉnh trợ cấp theo NĐ 236 cho đối tượng bệnh binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Thanh, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn; giấy cũ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: