CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427051
Đang truy cập:119
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:5
Hồ sơ số:32
Trích yếu hồ sơ:Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho thương binh, bệnh binh xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc năm 1986 - 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Phiếu điều chỉnh
Số - ký hiệu:1284 /TBB-LĐTBXH
Ngày ban hành:01/9/1995
Tác giả:Sở LĐ-TB&XH
Trích yếu nội dung:Phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo NĐ 28/CP cho đối tượng thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Văn Tuyết, xã Hậu Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: