CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745293
Đang truy cập:114
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo kết quả tổ chức Thanh tra nhân dân các xã huyện Can Lôc năm 1990 - 1995
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:17/5/1990
Tác giả:Xã Vĩnh Lộc
Trích yếu nội dung:Báo cáo kết quả tổ chức thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 1990-1995 xã Vĩnh Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Giấy cũ, bị rách mép
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: