CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433539
Đang truy cập:199
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Thanh tra nhân dân các xã băn 1994 - 1999
Tờ số:3
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:24/1/1997
Tác giả:Ban TT ND Xã Tiến Lộc
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết hoạt động công tác thanh tra nhân dân xã Tiến Lộc năm 1996
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Gồm nhiều văn bản (bản gốc, bản ký tươi không đóng
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: