CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13750266
Đang truy cập:122
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Bản tự kiểm điểm Đảng viên của Chi bộ Thanh tra Can Lộc năm 2001
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Bản tự kiểm điểm
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/11/2001
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Bản tự kiểm điểm Đảng viên năm 2001 ( Nguyễn Thị Thành)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản ký tươi, không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: