CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13745466
Đang truy cập:134
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Tổng kết 10 năm công tác Thanh tra nhân dân xã Phúc Lộc, Vĩnh Lộc huyện Can Lộc năm 2001
Tờ số:5
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:27/2/2001
Tác giả:Ban TTND Xã Vĩnh Lộc
Trích yếu nội dung:Tổng kết 10 năm công tác Thanh Tra nhân dân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: