CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12984403
Đang truy cập:242
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Can Lộc năm 2000 - 2002
Tờ số:34
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Phiếu chuyển
Số - ký hiệu:13 / KT
Ngày ban hành:18/8/2002
Tác giả:Thanh Tra Huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Phiếu chuyển đơn khiếu nại của ông : Đoàn Việt Thung, khiếu nại gia đình ông có công nuôi con Liệt Sỹ đến lúc trưởng thành nhưng không được hưởng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: