CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10339866
Đang truy cập:113
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:7
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Can Lộc năm 2003 - 2006
Tờ số:27
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:26 / BC-TTr
Ngày ban hành:10/11/2004
Tác giả:Thanh Tra Huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Báo cáo hoạt động Thanh Tra năm 2004 chương trình công tác năm 2005
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không dấu không ký
Tình trạng vật lý:Bị cháy sém, vẫn nguyên vẹn nội dung
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Không scan
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: