CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438995
Đang truy cập:306
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:10
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của các xã huyện Can Lộc năm 2012
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Biểu mẫu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/12/2012
Tác giả:UBND Xã Yên Lộc
Trích yếu nội dung:Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội QP-AN chủ yếu năm 2012 và kế hoạch năm 2013 xã Yên Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo không đóng dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: