CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871444
Đang truy cập:140
Số TT:28
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:7
Hồ sơ số:37
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tiếp nhận, di chuyển hồ sơ thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh chuyển đến xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc năm 2000 - 2016
Tờ số:41
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu:03 /PB-DC
Ngày ban hành:15/3/2016
Tác giả:Phòng LĐTB&XH
Trích yếu nội dung:V/v: Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh đối với ông (bà): Nguyễn Xuân Tam, xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản photo, không chữ ký, không dấu
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: