CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432710
Đang truy cập:194
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:11
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Thanh tra huyện Can Lộc năm 2010 - 2013
Tờ số:5
Số lượng tờ:156
Phí khai thác (VNĐ):156.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu: /TTr
Ngày ban hành:16/6/2013
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Xin hỗ tợ kinh phí giải quyết đơn thư
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: