CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12432845
Đang truy cập:203
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết khiếu nại, bồi thường, GPMB Quốc lộ 1A của các hộ dân xóm Thượng Gia, xã Tiến Lộc huyện Can Lộc năm 2011 - 2014
Tờ số:3
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Danh sách - Phụ biểu
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/5/2014
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:V/v: Danh sách các hộ gia đình thôn Thượng Gia có đất ở vườn sau đo vẽ bản đồ địa chính xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: