CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428514
Đang truy cập:120
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết khiếu nại, bồi thường, GPMB Quốc lộ 1A của các hộ dân xóm Thượng Gia, xã Tiến Lộc huyện Can Lộc năm 2011 - 2014
Tờ số:4
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:02/ TB-TLVA
Ngày ban hành:13/12/2013
Tác giả:Tòa An ND Huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:Thông báo về việc thụ lý vụ án
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: