CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439207
Đang truy cập:269
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Thanh tra huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Thanh tra huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ giải quyết khiếu nại, bồi thường, GPMB Quốc lộ 1A của các hộ dân xóm Thượng Gia, xã Tiến Lộc huyện Can Lộc năm 2011 - 2014
Tờ số:5
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Phiếu chuyển
Số - ký hiệu:969/ UBND-VP
Ngày ban hành:30/9/2013
Tác giả:UBND Huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: