CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871347
Đang truy cập:187
Số TT:22
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:1
Hồ sơ số:8
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của phòng Lao động TB và XH huyện Can Lộc năm 2014 - 2018
Tờ số:40
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu:20 /PB-DC
Ngày ban hành:10/11/2015
Tác giả:Phòng LĐ-TBXH
Trích yếu nội dung:Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh của ông Nguyễn Huy Truyền, chuyển đến nơi cư trú: Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản không đóng dấu, không ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: