CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10713959
Đang truy cập:131
Số TT:24
Cơ quan lưu trữ:UBND huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:108
Hồ sơ số:527
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của UBND huyện Can Lộc năm 1985 - 1986, 1988 - 1990
Tờ số:46
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Đề cương
Số - ký hiệu:319 /ĐC.UB
Ngày ban hành:20/11/1989
Tác giả:UBND huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Giới thiệu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 1990 và phương hướng trong 5 năm tới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản đóng dấu treo
Tình trạng vật lý:Rách mép, nội dung bị mất phần sau, mờ một số chữ
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Văn bản mất phần sau
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: