CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004375
Đang truy cập:157
Số TT:59
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:7
Hồ sơ số:42
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tiếp nhận, di chuyển hồ sơ thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh chuyển đến xã Kim Lộc, huyện Can Lộc năm 1986 - 2014
Tờ số:87
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):17.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/8/2014
Tác giả: 
Trích yếu nội dung:Hồ sơ báo di chuyển cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với ông (bà): Nguyễn Văn Xin - quê quán: xã Kim Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: