CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9871315
Đang truy cập:210
Số TT:13
Cơ quan lưu trữ:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 02
Hộp số:8
Hồ sơ số:46
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tiếp nhận, di chuyển hồ sơ thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh chuyển đến xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc năm 1985 - 2016
Tờ số:18
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Phiếu báo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/1/2016
Tác giả:Phòng LĐ-TBXH
Trích yếu nội dung:Phiếu báo di chuyển hồ sơ thương binh cho ông (bà): Thân Thị Hồng Tuần, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Văn bản không dấu, không chữ ký
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: