CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427690
Đang truy cập:85
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:42
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 ngành Giáo dục
Tờ số:0
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:217 /BC.GD
Ngày ban hành:17/8/2007
Tác giả:Phòng Giáo dục & Đào tạo
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết năm học 2006 - 2007. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: