CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426843
Đang truy cập:130
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:46
Trích yếu hồ sơ:Đề án xây dựng Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 sau 5 năm của Trường tiểu học Nam Sơn năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/10/2008
Tác giả:Trường tiểu học Nam Sơn
Trích yếu nội dung:Đề án xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc Gia giai đoạn sau 5 năm- Trường tiểu học Nam Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: