CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12426873
Đang truy cập:128
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ huyện Can lộc
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ huyện Can Lộc
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:52
Trích yếu hồ sơ:Đề án xây dựng Trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo
Tờ số:12
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:01 /ĐA
Ngày ban hành:05/2/2010
Tác giả:Trường TH Ngô Đức Kế
Trích yếu nội dung:Đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2010 - 2015 - Trường TH Ngô Đức Kế
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản gốc
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu: 

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: